Úvodník

Úvodník (1)

streda, 02. november 2016, 17:34

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

nie každý deň sa stretávame s udalosťami, ktoré zásadne prispievajú k zmysluplnému uplatňovaniu našich práv. 26. október 2016 je však takýmto dňom. V tento deň schválil Európsky parlament Smernicu o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora. Všetky webové sídla a mobilné aplikácie verejných inštitúcii v Európskej únii, vrátane elektronických dokumentov a multimédií, sa tak musia stať prístupnými najširšiemu okruhu používateľov, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím. Je to mimoriadny míľnik na ceste k inkluzíve digitálnej spoločnosti, v ktorej ľudia so zdravotným postihnutím majú prístup k on-line službám a informáciám na rovnakom základe s ostatnými ľuďmi, ako to vyžaduje aj Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným  postihnutím.