Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov majú možnosť prostredníctvom Európskeho zboru solidarity získať nové príležitosti, vďaka ktorým nadobudnú nenahraditeľné skúsenosti a cenné zručnosti pre začiatok svojej pracovnej kariéry.

Strana 3 z 3