Od 1. januára 2017 evidenčné listy dôchodkového poistenia len elektronicky

Rate this item
(0 hlasov)

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára nového roku sú všetci zamestnávatelia – bez ohľadu na počet ich zamestnancov – povinní sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

 

V evidenčných listoch dôchodkového poistenia zamestnávatelia uvádzajú údaje potrebné na účely posúdenia nároku na dôchodkovú dávku a na určenie jej sumy ich zamestnancov. Ide pritom o údaje, ktoré zamestnávatelia sociálnej poisťovni poskytujú priebežne mesačne alebo vôbec neposkytli, prípadne poskytujú výlučne na účely nároku na dôchodkovú dávku. Evidenčné listy dôchodkového poistenia sú tak rozhodujúcimi podkladmi na rozhodovanie o dôchodkových dávkach.

Od 4. januára 2016 majú zamestnávatelia možnosť namiesto papierových formulárov posielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky a od tohto dátumu začali túto možnosť aj využívať. V súčasnosti je už 90 % evidenčných listov dôchodkového poistenia doručovaných sociálnej poisťovni elektronicky. Od 1. júla 2016 platí povinnosť elektronického doručovania evidenčných listov dôchodkového poistenia pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20 a od 1. januára 2017 aj pre zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 21 zamestnancov. O novej povinnosti Sociálna poisťovňa informovala na svojej webovej stránke, ako aj v liste zaslanom zamestnávateľom.

Podrobnejšie informácie o elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia a ich správnom vypĺňaní sú zamestnávateľom k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

v časti Evidencia zamestnávateľa,

v metodickom usmernení pre zamestnávateľov, ako aj

v časti Elektronické služby – https://esluzby.socpoist.sk/.

 

-red-

Zdroj: http://www.socpoist.sk/aktuality-od-1-januara-2017-evidencne-listy-dochodkoveho-poistenia-len-elektronicky/48411s63322c