V otvorenom liste adresovanom Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie oznamuje prezident Českej únie nepočujúcich Ing. Martin Novák hrubé porušenie práv divákov so sluchovým postihnutím. Svoje tvrdenie dopĺňa konkrétnymi príkladmi.

Vývojári z MasterAPP a nevidiaci hudobníci s podporou Světlušky pripravili všetkým milovníkom relaxačnej hudby príjemný vianočný darček – interaktívny album Relaxuj potmě. Pod vedením nevidiacej Ráchel Skleničkovej sa v novembri tohto roka zišli štyria hudobníci a skúsení vývojári zo štúdia MasterAPP. Vďaka ich nadšeniu uzrela svetlo sveta mobilná aplikácia. Čo poslucháčom prinesie?

Na českú verejnú ochrankyňu práv sa so svojím podnetom obrátil sťažovateľ, ktorý žiadal o prešetrenie postupu mesta pri prideľovaní bytov v dome s opatrovateľskou službou. Sťažovateľ si prenajímal byt na prvom poschodí tohto domu, ktorý bol prístupný iba po schodoch. Jeho zdravotný stav mu však chôdzu po schodoch neumožňoval.

„Všetci si želáme, aby sa to nikdy nestalo. Ale v prípade, že napriek všetkému nedokážeme zabrániť konfliktu a napadnutiu, musíme byť pripravení brániť a chrániť sa. Využiť všetko, čo je v danej situácii možné, poznať svoje možnosti. Brániť sa asertívne, rýchlo a efektívne. Je dobré byť pripravení, predsa len sme ľahký cieľ,“ hovorí Herman Volf, ktorý je desať rokov na vozíku.

Strana 2 z 2