Nedostatočná kompenzácia diabetu vedie v Čechách k strate až 900 miliónov korún ročne

Rate this item
(0 hlasov)

V Českej republike trpí cukrovkou asi 900 tisíc ľudí, avšak ani polovica z nich nedosahuje správe liečebné hodnoty. Štát kvôli tomu prichádza ročne až o 900 miliónov korún, ktoré vynakladá na liečbu neskorých komplikácií tohto ochorenia. Z aktuálneho výskumu medzi pacientmi s cukrovkou druhého typu vyplynulo, že celá tretina z nich dodržiava správne liečebné postupy len čiastočne alebo ich nedodržiava vôbec. A 32,7 % pacientov ani nepozná svoju hladinu krvného cukru.

„Diabetes zatiaľ nevieme vyliečiť, preto je kľúčové správne ho kompenzovať. Z našich dlhodobých výskumov, žiaľ, vyplýva, že uspokojivú hladinu glykovaného hemoglobínu, tzv. dlhodobého cukru, ktorý je hlavným ukazovateľom správnej kontroly ochorenia, nedosahuje ani polovica diabetikov s cukrovkou druhého typu, hovorí Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prezident Diabetickej asociácie ČR. „Čisto hypoteticky – ak by všetci pacienti svoj diabetes správne kompenzovali, dokázali by sme každý rok predísť stovkám úmrtí, infarktov, amputácií, zlyhaniu obličiek alebo stratám zraku – teda komplikáciám, ktoré postihujú pacientov s nedostatočnou kompenzáciou.“

Podľa aktuálnej farmakologickej analýzy stráca české zdravotníctvo zlou kompenzáciou diabetu približne 900 miliónov korún ročne na nákladoch na liečbu komplikácií tohto ochorenia. Medzi najzávažnejšie komplikácie patrí infarkt myokardu, neuropatia (diabetická noha), zlyhanie obličiek a retinopatia (a z nej vyplývajúce riziko straty zraku). Ďalšími rizikovými faktormi sú nedostatočná edukácia pacientov, neskoré začatie liečby a často i nezodpovednosť samotných pacientov.

„České zdravotníctvo vynakladá na liečbu cukrovky približne 10 – 15 % svojho rozpočtu a 55 – 70 % tejto sumy ide na liečbu komplikácií diabetu. Farmakologické analýzy ukazujú, že včasné nasadenie liečby a z toho vyplývajúca prevencia komplikácií by českému zdravotníctvu mohli ušetriť stovky miliónov korún ročne,“ hovorí profesor Kvapil.

-red-

Zdroj: helpnet.cz