Mapy Slovenska pre nevidiacich

Rate this item
(0 hlasov)

Portál mapy.cz sprístupnil internetovú mapu Slovenskej republiky pre nevidiacich. Takzvané haptické mapy sú výsledkom unikátnej technológie, ktorá generuje podklady pre hmatové mapy na základe vizuálnych máp. Mapový portál na ich tvorbe spolupracuje s univerzitnými strediskami ELSA Českého vysokého učení technického v Prahe a Teiresias Masarykovej univerzity v Brne.

Haptická mapa Slovenska je k dispozícii v mierke 1:1200. Jednotlivé listy mapy pre tlač vo formáte A4 zobrazujú územie s veľkosťou 250×350 metrov v mierke 1:1200. Takto jednoducho dostupné haptické mapy štátov sú doslova svetovým unikátom. Portál pripravuje ďalšie novinky – tou najbližšou je pridanie prehľadnej mapy obcí a tiež mapy krajov. K dispozícii budú i mapy, na ktorých si nevidiaci môžu urobiť predstavu o tom, ako vyzerá cestná a železničná sieť medzi obcami, základná sieť hlavných komunikácií medzi veľkými mestami a štruktúra väčších miest.

Po vyhľadaní požadovanej mapy sa v prvom kroku bežnou tlačou vytlačí na špeciálny mikrokapslový papier vlastný obsah mapy a po finalizácii v špeciálnom zariadení s infračervenou lampou sa čierne prvky tlače stanú reliéfnymi.

 Mapa Slovenskej republiky pre nevidiacich je verejne k dispozícii – možno ju nájsť v ponuke mapových vrstiev na portáli mapy.cz. Pre lepšiu orientáciu nevidiacich na stránke: po kliknutí na odkaz „Změnit mapu“ je potrebné šípkami „hore – dole“ vyhľadať riadok „Haptická“, prípadne sa presunúť na koniec stránky a jedenkrát sa posunúť šípkou nahor. Po odentrovaní sa dostanete na stránku s haptickými mapami. K dispozícii je i priama adresa www.hapticke.mapy.cz.

-red-

Zdroj: helpnet.cz