Super User

Super User

Ako každý rok, aj tento rok sa v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v belgickom Bruseli uskutočnilo odovzdávane cien súťaže Access City Award (Cena Prístupné mesto) 2020.

Aj tento rok si Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia pripomenula Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím.

Už tradične sa v budove Európskej Charlemagne 28. a 29. novembra 2019 stretlo množstvo Európanov so zdravotným postihnutím, no aj ľudí bez postihnutia, ktorí sú rodičmi, priateľmi partnermi či pracovníkmi organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím i pre nich.

utorok, 14. január 2020, 08:37

Dôchodková hodnota na rok 2020

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eura.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

Dňa 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa výrazne rozšírili možnosti poskytovania ošetrovného. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Prijatá úprava poskytovania ošetrovného predstavuje novú koncepciu zabezpečenia starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí, v rámci ktorej sa zavádza inštitút osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby a súvisiaca nová kategória dávky ošetrovné, ktorá je poskytovaná zo sociálneho poistenia poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje.

utorok, 14. január 2020, 08:36

Ako sa vypočíta minimálny dôchodok

V dňoch 17. októbra a 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorými sa zásadným spôsobom mení spôsob výpočtu základnej výmery minimálneho dôchodku.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa suma základnej výmery minimálneho dôchodku bude odvodzovať od sumy priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR.

Plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (ďalej len „Národný program“) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 je v súlade s týmto uznesením vyhodnocované každé dva roky.

utorok, 14. január 2020, 08:35

Voľby do NR SR a ich prístupnosť

Dňa 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady slovenskej republiky. Kandiduje 25 politických strán, ktorých kandidáti sa uchádzajú o 150 poslaneckých miest.

Informácie o voľbách, informácie pre voličov, vrátane voličov so zdravotným postihnutím a, volebné zoznamy kandidátov a vyžrebované čísla politických stránsú zverejnenév prístupných pdf súboroch na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. Zložitejšie je to s volebný mi programami.

utorok, 14. január 2020, 08:28

Dobrá nálada nie je povinná

Začiatkom decembra v bratislavskej základnej organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) ukončili projekt Tanečno – pohybová terapia. Zúčastnila sa ho desiatka žien a aktivitu podporila Únia prostredníctvom svojho grantového programu, Krajské stredisko ÚNSS Bratislava a tanečné štúdio Sahra.

utorok, 14. január 2020, 08:27

Vážení čitatelia,

Rok 2019 sa končí. V poslednom tohtoročnom čísle Mostov inklúzie sme pre vás pripravili mozaiku užitočných, informatívnych článkov, no aj článkov na relaxačné čítanie počas dlhých zimných večerov.

Okrem pravidelných informácií v legislatívnej sekcii nájdete napríklad podrobnú analýzu o možnostiach, ktoré majú zdravotne postihnutí ľudia, ak idú voliť.

nedeľa, 22. december 2019, 07:42

Múzeá už nie sú len múzeami

(Očami Josefa Zbraneka)

Jozef Balužinský sa v našich kruhoch preslávil tým, že v roku 2013 sprístupnil zrakovo postihnutým návštevníkom Ľubovniansky hrad.