Super User

Super User

piatok, 03. október 2008, 16:21

Slovo predsedu NROZP v SR

Vážení priatelia,                                                                                                                      

čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ich uplatňovaní, o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách NROZP. Našim zámerom je každé číslo venovať určitej konkrétnej oblasti záujmu ľudí so zdravotným postihnutím a jeho obsah doplniť aktuálnymi informáciami. Toto prvé číslo je venované doprave.

 

Strana 170 z 170