Super User

Super User

Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

pondelok, 07. január 2019, 07:06

Pes špecialista

Vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako je to s výchovou a výcvikom týchto užitočných pomocníkov?

pondelok, 07. január 2019, 07:04

Deň bielej palice

Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol októbrový Deň bielej palice.

pondelok, 07. január 2019, 07:02

Úvodník

Na rozdiel od predchádzajúceho čísla, v tomto vydaní internetového magazínu Mostov inklúzie sme sa sústredili najmä na dianie na Slovensku.

Dňa 29. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.

Dňa 28. júna 2018 sa konalo 30. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada“). Rokovanie viedol predseda rady, minister spravodlivosti, Gábor Gál.

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Ďalej len „rada“). Zasadnutie viedol  Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (Ďalej len „splnomocnenec“). Ospravedlnil predsedníčku rady, Denisu Sakovú, ministerku vnútra a informoval, že je dohovorené stretnutie ministerky s komorou MNO rady.

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) schválila Vláda SR v roku 2014 s tým, že v pravidelných dvojročných intervaloch dôjde k vyhodnoteniu plnenia navrhnutých opatrení, prípadne k ich aktualizácii a doplnení nových opatrení.

Jedenáste zasadnutie konferencie signatárskych štátov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 12. do 14. júna 2018. Vedúcou témou bolo „Nenechať nikoho stranou“ počas implementácie Dohovoru, čo podporilo mnoho účastníkov, ktorí označili tému ako aktuálnu a primeranú v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Vysoké politické fórum o udržateľnom rozvoji (The High-level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 9. do 18. júla 2018 na tému „transformácia na udržateľné a odolné spoločnosti".