Super User

Super User

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. Prinášame plné znenie vystúpenia Branislava Mamojku, predsedu NROZP v SR.

štvrtok, 20. február 2020, 07:30

Viete ako funguje Európska únia?

Európska únia je komplexný systém, ktorého fungovanie často dostatočne nepoznáme napriek tomu, že významne ovplyvňuje náš každodenný život a aj my by sme radi ovplyvňovali jeho fungovanie. Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)preto začalo na svojom webovom sídle zverejňovať stručné a prehľadné informácie o jednotlivých zložkách tohto systému. Niektoré z týchto informácií sme už zverejnili aj v našom časopise Mosty inklúzie. V našom časopise vám ponúkame v jednom článku všetky témy, ktoré doteraz EDF spracovalo. Veríme, že v ňom nájdete základné informácie o fungovaní Európskej únie ako aj zdroje, kde sa dozviete podstatne viac.

štvrtok, 20. február 2020, 07:29

Vážení čitatelia,

Rok 2019 má pre uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku mimoriadny význam. Začal proces druhého hodnotenia implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“) a aj príprava hodnotenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) a nového Národného programu na roky 2020 – 2030.

štvrtok, 16. január 2020, 14:01

Poďakovanie a príležitosť pre dobrovoľníkov

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

štvrtok, 16. január 2020, 14:00

Česi zverejnili štatistiky

Medzi obyvateľmi Českej republiky vo veku 15 a viac rokov, ktorí žili v domácnostiach, bolo podľa výberového zisťovania Českého štatistického úradu v roku 2018 zhruba trinásť percent osôb so zdravotným postihnutím.

Spolu to bolo 1152-tisíc osôb, ktoré boli pre zdravotné ťažkosti dlhodobo obmedzovaní pri vykonávaní bežných činností.

štvrtok, 16. január 2020, 13:59

Reportáž: Z krajiny ľadu a ohňa

Brodíme sa už viac ako hodinu v hlbokom snehu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to v najbližších minútach malo zásadne zmeniť. „Toto je zamrznutá cesta do pekla,“ prederie sa zo stuhnutých úst môjho kamaráta Michala, keď sa s povzdychom oprie o svoju bielu slepeckú palicu, aby si na chvíľu odpočinul.

štvrtok, 16. január 2020, 13:59

Zmysel života našla v hline

Víta ma tradičným vrúcnym objatím. Musím byť hneď v strehu, lebo jej vtipnej poznámke neunikne nik a nič.

Soňa Zelisková býva v dubnickej bytovke priamo pod dielňou plnou keramiky, ktorú tak miluje, no predovšetkým ju už dlhé roky vyrába. Nájdete tu snáď všetko od hrnčekov, krčiažkov, misiek až po vázičky či keramické srdiečka, ktoré rada rozdáva. Samozrejme, zo srdca.

štvrtok, 16. január 2020, 13:58

Reportáž: Americké zápisky

„Neviete náhodou, kde sa v zime podejú kačice z jazera v Central parku?“ – pýta sa mladý Holden newyorského taxikára. Už som nejaký čas doma a čítam Salingerovo výborné dielo Kto chytá v žite a hreje ma pri srdci, keď sa v ňom spomínajú miesta, okolo ktorých som len nedávno prechádzala.

Strana 1 z 170