Super User

Super User

streda, 04. december 2019, 08:08

Úprava dôchodkového veku

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dňa 1. Januára 2004 prešla úprava dôchodkového veku rozsiahlymi zmenami, menil sa i spôsob jeho určenia.

Poskytovanie sociálnych služieb upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ.

streda, 04. december 2019, 08:04

Viete,čo sú to európske normy?

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď.

streda, 04. december 2019, 08:03

Poznáte právne nástroje EÚ?

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia?

streda, 04. december 2019, 08:02

Trikrát o európskych dokumentoch a právach

Vyznať sa v pojmoch legislatívy Európskej únie je pre viacerých zložité. Niektoré dokumenty sú záväzné, iné dávajú priestor členským štátom na úpravu. Stretávame sa s pojmami ako európske normy, nariadenia, pojmami ako napríklad implementácia či infringement práva EÚ.

V utorok 15. októbra sa uskutočnil Deň bielej palice. Pri organizácii tohto už tradičného podujatia spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), Prezídium Policajného zboru a Mestská polícii hlavného mesta SR Bratislavy.

streda, 04. december 2019, 07:58

Pomáhajúca kamera vo včasnej intervencii

V septembri 2018 nezisková organizácia Raná starostlivosť vďaka finančnej podpore nadácie Pontis a jej grantovému programu Srdce pre deti začala realizovať dlhodobý výcvik vo videotréningu  interakcií (VTI).

streda, 04. december 2019, 07:50

Vážení čitatelia,

V aktuálnom čísle sme pre vás okrem iného pripravili sériu článkov, ktoré sa týkajú legislatívy Európskej únie. Ich ambíciou je pripomenúť, vysvetliť a zhrnúť viaceré pojmy a procesy, ako je napríklad európska norma, nariadenie, implementácia či infringement práva EÚ.

V Levoči otvárajú najnovšou výstavou veľmi aktuálne a pomerne citlivé témy.Od 18. septembra do 30. októbra sa pod názvom Život zo skúmavky pokúsia o reflexiu problematiky umelého oplodnenia, významu pohlavného rozmnožovania ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode, výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi.