Super User

Super User

utorok, 19. november 2019, 13:11

Neziskovka prišla o značku spoľahlivosti

Česká Rada pro hodnocení spolehlivosti, ktorá je pod záštitou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, sa rozhodla odňať neziskovej organizácii Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

utorok, 19. november 2019, 13:11

Živé knihy sprostredkujú príbehy ľudí

Celé sa to začalo v roku 2000 na festivale Roskilde v Dánsku. Tamojšia mimovládna organizácia Foreningen Stop Volden (Zastavme násilie) pozvala 75 (ne)všedných ľudí, ktorí počas štyroch dní postupne pootvárali svoje trináste komnaty.

Napriek počiatočným obavám zožal nápad mimoriadny úspech a rýchlosťou blesku prenikol na všetky svetové strany.

V Mostoch inklúzie 3/2019 a 4/2019 sme zverejnili analýzu EDF smernice (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. V tomto článku chceme ukázať na príklade bankomatov ako zložitá môže byť aplikácia tejto užitočnej smernice.

V súčasnosti sú inštalované tri druhy bankomatov z hľadiska ich prístupnosti:

Od 16. októbra 2019 sa na informácie o dôchodkoch v rámci Slovenskej republiky záujemcovia o informácie dovolajú jednoduchšie. Sociálna poisťovňa rozšírila bezplatnú možnosť telefonovania o jednu telefonickú linku, čo sa premietne aj do zmeny volieb.

utorok, 19. november 2019, 13:05

Doposielanie dôchodku

Ak dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospitalizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku.

utorok, 19. november 2019, 13:04

Novela školského zákona

Dňa 27. júna 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – novelu školského zákona.

Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že nižšie popisované zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania, nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2021 a teda budú aktuálne pre školský rok začínajúci septembrom 2021.

Priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preukazu občana s ŤZP a parkovacieho preukazu upravuje Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“).

Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď slovenská vláda predložila Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii dohovoru a bolo uzatvorené zverejnením záverečných odporúčaní Výboru pre vládu SR v apríli 2016.

(Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj)

Tretie zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 16. septembra 2019 otvoril jej predseda Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dvadsiate zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO), ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2019, otvoril a viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len „splnomocnenec“).

A to na základe poverenia ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, predsedníčky RV MNO.