Super User

Super User

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Uplatnenie práv v systéme sociálneho poistenia

V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov.

pondelok, 28. október 2019, 18:48

Prístupné nájomné bývanie

Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

pondelok, 28. október 2019, 18:46

Aplikácia, ktorá pomáha s emóciami

Odborníci HUAWEI v súčasnosti vyvíjajú novú aplikáciu Facing Emotion (FE), ktorá začína rozoznávaním ľudských emócií. V budúcnosti by mala zvládnuť oveľa viac. Aplikáciu testovali recenzenti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mobil mali v špeciálnom puzdre umiestnenom na krku, aby mohol snímať, či sa partner v rozhovore smeje, mračí alebo hnevá.

Nadchádzajúce septembrové aktivity sú azda najväčšie aktivity komunity nepočujúcich osôb na Slovensku a vo svete. Významné dni sme si pripomínali od roku 1958, avšak na Slovensku to bolo intenzívne každoročne od roku 1978.

pondelok, 28. október 2019, 18:43

Vážení čitatelia,

v tomto čísle si môžete prečítať druhú časť analýzy smernice o prístupnosti služieb a tovarov vypracovanej Európskym fórom zdravotného postihnutia. Ľahko zistíte, že je to nielen veľmi dôležitý, ale aj zložitý dokument s viac stupňovým a zvlášť dlhým obdobím nadobúdania účinnosti. Preto sa budeme k nej často vracať v súvislosti s riešením prístupnosti konkrétnych služieb a tovarov najmä v oblasti IKT.

sobota, 07. september 2019, 09:09

Milan KRAJNIAK

 Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?

Ako vyzerá prístup k vymáhaniu práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii?
Ako je možné zachytiť, ako vyzerá spravodlivosť na jednom obrázku, nehovoriac o prístupe k nemu? Túto otázku vám rozširujeme v rámci výzvy na vašu kreativitu pre tohtoročnú fotografickú súťaž EDF „Uplatňujte svoje práva“.

sobota, 07. september 2019, 08:30

Desiaty ročník súťaže Prístupné mesto

Európska komisia vyhlásila už 10. ročník súťaže Prístupné mesto (Access City Award 2020), ktorej uzávierka je 11. septembra 2019.

Na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC) pripravil publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2019) doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.