Super User

Super User

utorok, 18. december 2018, 07:21

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Opakovane sa v praxi pri poradenstve stretávame s problematikou zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, najmä v súvislosti so znížením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie jeho poberateľom a s požiadavkou zlúčenia tohto príspevku s poberaným dôchodkom.

utorok, 18. december 2018, 07:20

Uchádzač o zamestnanie ako osobný asistent

V súvislosti so zvýšením hodinovej sadzby za výkon činnosti osobnej asistencie a zvýšením sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, obe zmeny účinné od 1. júla 2018, sa mení i počet hodín osobnej asistencie, ktoré môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne vykonať osobný asistent, ktorý je evidovaný na úrade práce, soc. vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Júnovou novelou bol Autorský zákon doplnený o  ustanovenia dôležité predovšetkým z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.

Európske fórum zdravotného postihnutia (ďalej len „EDF“) sa zúčastňuje na úrovni EÚ implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z hľadiska potrieb a práv osôb so zdravotným postihnutím. Preto vydalo svoje stanovisko k možnostiam a podmienkam implementácie článku 11, ktorý je mimoriadne dôležitý pre kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím.

utorok, 18. december 2018, 07:18

Stretnutie MNO s ministerkou vnútra

Dňa 10. júla 2018 sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR stretnutie ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie  Denisy Sakovej (ďalej len „ministerka“), splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (ďalej len splnomocnenec“) a predstaviteľov MNO, členov komory MNO Rady vlády pre MNO (ďalej len „rada“) avizované na zasadnutí rady 20. júna 2018.

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú živnostníci v rámci telefonického poradenstva alebo osobných návštev pobočiek.

utorok, 18. december 2018, 07:14

Vážení čitatelia,

V tomto vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili najmä informácie o súčasných i pripravovaných právnych predpisoch a významných dokumentoch. Niektoré sa týkajú Slovenska, iné majú medzinárodný charakter s tým, že budú mať dosah  aj u nás.

utorok, 25. september 2018, 06:54

Súťaž Cesta svetla

Aj tento rok ÚNSS pripravuje fotografickú súťaž pre autorov snímok, ktorých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Organizátor nedáva žiadne obmedzenia ani žiadne vstupné poplatky. Kto chce uspieť však musí prísť s dobrým nápadom.

utorok, 25. september 2018, 06:54

Fotografujete? Máme pre vás tip

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) vyhlásilo fotografickú súťaž týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím. Témou súťaže je rovnosť a inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím.

utorok, 25. september 2018, 06:53

Nemusíte čakať na žlté lístočky

Vyzerá to tak, že povestným žltým lístočkom už definitívne odzvonilo. Či už vám ho poštár zabudol vložiť do schránky, alebo bol jeho škrabopis nečitateľný, týmto a mnohým iným problémom môže byť koniec.