Super User

Super User

pondelok, 16. október 2017, 12:42

Sú radi, že tu som

Česká organizácia Rytmus zverejnila zaujímavý spot. Mentálne postihnutí ľudia, ktorí si našli prácu jeho prostredníctvom upozorňujú na to, že sú pre svojich zamestnávateľov prínosom a ako si ich na pracovisku vážia.

pondelok, 16. október 2017, 12:41

INSPO hľadá nápady

Do 10. decembra môžu posielať uchádzači o prezentáciu na konferencii INSPO svoje tipy na zaujímavú službu, web, či aplikáciu pre užívateľov so zdravotným postihnutím.

Špeciálna upratovacia služba Deafinitely clean hľadá zodpovedných ľudí so sluchovým postihnutím, ktorí hľadajú príležitosť zárobku pri upratovaní bytov, domov a malých firiem v Bratislave.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v období od januára do konca júna 2017 vyhodnotili najčastejšie zdravotné postihnutia, ktoré boli rozhodujúce pre uznanie invalidity.

pondelok, 16. október 2017, 12:39

Konferencia o uplatňovaní práv

Pozývame vás na konferenciu Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorá sa uskutoční ako sprievodná akcia výstavy Non-Handicap vo štvrtok 5. októbra 2017 od 14:00 do 18:00 hodín v Expoclube na výstavisku Incheba v Bratislave.

pondelok, 16. október 2017, 12:38

V októbri otvoria výstavu Non-Handicap

Pozývame Vás na už 15. ročník výstavy Non-Handicap, ktorá sa uskutoční 5. až 7. októbra 2017 na výstavisku Incheba v Bratislave.

pondelok, 16. október 2017, 12:37

O krok bližšie k deinštitucionalizácii

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa teší, že Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 29. augusta 2017 na svojom 18. zasadnutí prijal Všeobecný komentár č. 5 k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa hovorí o nezávislom živote. Ide o kľúčový krok vpred.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká?

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok 14. septembra na plenárnom zasadnutí hlasovali o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k Európskemu aktu o prístupnosti. Parlament prijal svoje konečné stanovisko a začne rokovania s Radou EÚ.

pondelok, 16. október 2017, 12:36

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi osobami

Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravujú §§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje dodatočne si zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za niektoré obdobia, keď poistenec nebol zamestnaný alebo nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a teda nemal v danom období príjmy, z ktorých by si poistné platil.

Strana 1 z 146