Obraciame sa na politických predstaviteľov Slovenskej republiky a vyzývame budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby venovali pozornosť týmto požiadavkám osôb so zdravotným postihnutím žijúcim na Slovensku a v Európskej únii počas nasledujúcich piatich rokov svojho poslaneckého mandátu.