10 dôvodov prečo voliť

10 dôvodov prečo voliť (1)

EÚ ? Sú to len byrokrati. Prečo by som za nich mal hlasovať Otázka (či skôr vyjadrenie?), ktoré počúvame opakovane.

Nie je to pravda. EÚ má na životy osôb so zdravotným postihnutím veľký vplyv. Existuje viacero iniciatív, ktoré priamo zlepšili život osôb so zdravotným postihnutím či viedli krajiny EÚ k jeho zlepšeniu.