Osobitné opatrenia

Osobitné opatrenia (1)

Z inštrukcie pre voličov zverejnenej na webovom sídle Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?ep-info1) vyberáme: