Super User

Super User

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo 32. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Dňa 4. decembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (RVSR MNO).

Dňa 11. decembra 2018 v centre Bivio v Bratislave sa uskutočnila záverečná konferencia projektu Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030, ktorý realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

utorok, 29. január 2019, 08:07

Access City Award 2019

Ocenenia za sprístupňovanie kultúrneho dedičstva putujú holandskému mestu Breda a francúzskemu Évreux. Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12. a 13. decembra.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

utorok, 29. január 2019, 08:05

Vážení čitatelia,

Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania mladých ľudí na otvorenom trhu. Výzvu zverejňujeme a ak spĺňate jej podmienky, prihláste sa a poskytnite inšpiráciu a príklad hľadajúcim zamestnanie.

České ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo informačnú kampaň o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je vám ťažko, cítite sa sami, máte problémy vo vzťahoch, v láske,  v škole. Zažívate šikanovanie, domáce násilie, riešite otázky zmyslu života, alebo máte rôzne iné psychologické ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť. Možno vám príde vhod obrátiť sa na Dobrú linku - internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

piatok, 25. január 2019, 13:35

Odovzdali ceny víťazom súťaže ZlatyErb.sk

Titul Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska si tento rok vybojovala webovská stránka mesta Krásno nad Kysucou.

piatok, 25. január 2019, 13:33

Poznáme víťazov Cesty svetla

V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhodnotili prestížnu fotografická súťaž.