Super User

Super User

Občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a poznatky potrebné k životu.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na školách.

utorok, 19. november 2019, 12:19

Vážení čitatelia,

V septembrovom vydaní internetového magazínu Mosty inklúzie sme pre vás pripravili kaleidoskop správ z aktuálneho diania.

Od utorka 20. augusta do nedele 29. septembra budú vo Valdštejnskej záhrade v Prahe vystavené veľkoformátové fotografie svetovo uznávaného fotografa Jindřicha Štreita. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

Informácie o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta môžete čerpať aj na facebookovej stránke Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku.

(Dokončenie prekladu analýzy EDF smernice EU 2019/888 o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb zverejnenej v Mostoch inklúzie 3/2019.)

pondelok, 28. október 2019, 18:52

Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti:

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID).

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Aký bude Vianočný príspevok v roku 2019

Vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 maximálne vo výške 200 eur. Suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvyšuje na dvojnásobok.