Desiaty ročník súťaže Prístupné mesto

Rate this item
(0 hlasov)

Európska komisia vyhlásila už 10. ročník súťaže Prístupné mesto (Access City Award 2020), ktorej uzávierka je 11. septembra 2019.

Podľa Európskej komisie bude v roku 2020 v EÚ 120 miliónov obyvateľov so zdravotným postihnutím a populácia postupne starne. Preto sa súťaž stáva stále relevantnejšou.

Je to ocenenie pre najprístupnejšie európske mestá. Všetky mestá EÚ s počtom obyvateľov nad 50-tisíc sa môžu prihlásiť. Je to veľká príležitosť poukázať na iniciatívy vedúce k bezbariérovosti miest a ako sa stať lepšími pre život a prácu všetkých.

Prihlášku, pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete na adrese:

http://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en

Súťaž je hodnotená v dvoch kolách, národnom a medzinárodnom. Výsledky budú vyhlásené 29. 11. 2019 v Bruseli.

V tomto roku bude ocenenie po prvý raz spojené aj s finančnou odmenou. Za prvé miesto 150 000 eur, za druhé miesto 120 000 eur a za tretie miesto 80 000 eur.

(red)