Vážení čitatelia,

Rate this item
(0 hlasov)

Prinášame vám ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Hoci je leto, mnohí mladí ľudia sa pripravujú na naštartovanie svojej akademickej dráhy na vysokej škole. Jednou z významných tém, ktorým sa venujeme, je preto prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl.

Stále žiaľ platí, že je nedostatočná a preto sa stáva dlhoročnou prekážkou pre študentov so zdravotným postihnutím. Na weboch sú rozvrhy, registrácie na skúšky a zápočty a ich výsledky, študijná literatúra, priestor na komunikáciu medzi študentmi a vyučujúcimi a tak ďalej.

Bez ich využívania nie je prakticky možné študovať. A preto sú mnohí študenti so zdravotným postihnutím závislí na pomoci svojich asistentov a kolegov.

Dobrou správou je, že môžeme očakávať aspoň čiastočnú zmenu. Študenti si na ňu budú musieť počkať až do školského roka 2020/2021 a bude sa týkať len verejných vysokých škôl. No aj takýto legislatívny kompromis znamená prvý krok.

Pevne veríme, že vás v našom letnom čísle zaujmú aj ďalšie témy – či už zo života organizácií, z aktuálnej legislatívy alebo zo zahraničia.

Radi by sme v časopise venovali reakciám na vaše podnety a aj vašim príspevkom. Určite budú zaujímať aj ostatných čitateľov.

Príjemné a užitočné čítanie

redakcia