Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením v júli na Slovensku naštartovali Tréningový program motorických aktivít - MATP. Tento športový program je určený na rozvoj motorických zručností pre ľudí s viacnásobným postihnutím akéhokoľvek veku.

Od vlaňajšej jesene sa v Ranej starostlivosti, n.o., v spolupráci s rodinami s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím začali venovať aj špeciálne zameraným pohybovým aktivitám.

Formou spoločnej cielenej pohybovej hry rodiča a dieťaťa tak možno prirodzeným a radostným spôsobom podporiť vývin dieťaťa i vzťahy v rodine.