Šport pre všetkých: zaostrené na deti

Rate this item
(0 hlasov)

Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením v júli na Slovensku naštartovali Tréningový program motorických aktivít - MATP. Tento športový program je určený na rozvoj motorických zručností pre ľudí s viacnásobným postihnutím akéhokoľvek veku.

V dňoch 17. až 20. júla sa uskutočnil úvodný seminár MATP vo Zvolene.

Slovenská premiéra

Tento program prichádza na Slovensko po prvýkrát. Určený je na rozvoj motorických zručností pre ľudí s viacnásobným postihnutím.

Seminára sa zúčastnili rodiny s deťmi a ich tréneri.

Komplexná príručka MATP je rozdelená do sekcií zameraných na špecifické cvičenia: Pohyblivosť, Úchop/Hod, Odraz/Odpal, Kopy, Mobilita s vozíkom, plávanie a cyklistika.

Používajú sa špeciálne pomôcky, ktoré pomáhajú sprostredkovať tieto aktivity aj pre ľudí, ktorí majú ťažké postihnutie.

Radosť zo seba a z úspechu

„Cieľom je, pomocou športu ponúknuť radosť z vlastného snaženia a úspechu a rozvíjať tak všetky športové zručnosti, a pravidelným tréningom prekonávať vlastné limity. Všetci máme právo žiť plnohodnotný život a šport nám dáva príležitosť ukázať, ako,“ píšu k udalosti Špeciálne olympiády Slovensko.

„V MATP sú všetky aktivity šité na mieru konkrétnemu športovcovi tak, aby ich zvládol urobiť s minimálnou mierou asistencie,“ uvádza Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Seminár viedla Eleni Rossides z Rady riaditeľov mezinárodnej organizácie Special Olympics. Hovorila o význame, možnostiach a zameraní programu a viedla aj praktické ukážky vhodných aktivít, ktoré si tréneri a rodičia s deťmi vyskúšali v praxi.

Z aktivít na seminári organizátori uverejnili aj video.

Halka Tytykalová

 

 Príprava na športovanie. FOTO -  ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO

Na štartovacej čiare. FOTO -  ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO

Eleni Rossides pri inštruktáži. FOTO - ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO