Anketa Slovenka roka vznikla pred trinástimi rokmi s cieľom oceniť výnimočné ženy, ktoré si za svoju prácu zaslúžia mimoriadne uznanie a ktoré nie sú súčasťou šoubiznisu. Trinástka bola šťastným číslom aj pre Ivetu Mišovú, podpredsedníčku Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), členku Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, riaditeľku a štatutárnu zástupkyňu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), ktorá si bronzovú sošku, sochárky Jany Brisudovej odniesla ako víťazka v kategórii Charita.

Členka Výboru pre zahraničné veci (AFET), Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE), Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom (D-BY), Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA), členka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a členka predsedníctva celoslovenskej organizácie Fórum života, europoslankyňa Miriam Lexmann iniciovala stretnutie so zástupcami NROZP v SR, ktoré sa vo štvrtok 2. septembra uskutočnilo v priestoroch centra Bivio v Bratislave-Rači. Aktivity Miriam Lexmann sú zamerané aj na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a hoci si uvedomuje, že nie všetky otázky, ktoré túto skupinu Európanov trápia, sú v kompetencii Európskej únie, z pozície poslankyne EP by chcela klásť otázky a zintenzívniť tlak, vyvíjaný na patričné miesta.

Úzkosť, podráždenosť, nepokoj, neschopnosť uvoľniť sa, únava, problémy so spánkom a jedením, pocity nešťastia, apatie, depresie. To je len niekoľko stavov ľudskej psychiky, ktoré sa v spoločnosti dajú identifikovať, niektoré na prvý pohľad, iné ostávajú takmer neviditeľné. Odpoveď na otázku, ako Slováci vnímajú duševné zdravie, priniesla 7. septembra na brífingu Liga za duševné zdravie SR. Prieskum sa uskutočnil vďaka Nadácii Orange, výskumnej agentúre 2muse, ktorá realizovala prieskum pro bono, a intelektuálnemu vkladu špičkových odborníčok.

V Dubnickom múzeu sa v dňoch 10. až 12. novembra zídu zástupcovia organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú ľudí s akýmkoľvek typom znevýhodnenia. Prednášať a diskutovať sa bude predovšetkým o sprístupňovaní kultúrnych inštitúcií (nielen fyzického prostredia, ale i informácií a organizovaných aktivít). Z príspevkov bude vytvorený zborník.

Účelnosť očkovacej lotérie ako cesty na zvýšenie zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 niektorí uvítali, iní spochybnili. Väčšinu zaočkovaných však zrejme potešila možnosť získať za svoju uvedomelosť aj finančnú odmenu, hoci takmer každý z nich sa dal zaočkovať už pred spustením lotérie, a ďalší by tak učinili aj bez odmeny. Nás zaujala možná diskriminácia niektorých výhercov prémie vylosovaných v nedeľnom prenose zo zlosovania.