(Dokončenie prekladu analýzy EDF smernice EU 2019/888 o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb zverejnenej v Mostoch inklúzie 3/2019.)