v tomto čísle si môžete prečítať druhú časť analýzy smernice o prístupnosti služieb a tovarov vypracovanej Európskym fórom zdravotného postihnutia. Ľahko zistíte, že je to nielen veľmi dôležitý, ale aj zložitý dokument s viac stupňovým a zvlášť dlhým obdobím nadobúdania účinnosti. Preto sa budeme k nej často vracať v súvislosti s riešením prístupnosti konkrétnych služieb a tovarov najmä v oblasti IKT.