Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov.