Vybavovanie administratívnych záležitostí zväčša nie je nič príjemné. Ak chceme niečo zúradovať, často sa vynorí neodbytná predstava o behaní po kanceláriách, strate času a množstve stresov. Verte-neverte, ale záležitosti sa dajú vybaviť oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie. Skúste aktívne využiť postupy a dostupné nástroje, ktoré ponúkajú elektronické služby štátu. Oplatí sa! V čase korony dvojnásobne.

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v rámci nej teda aj žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku funguje (resp. snaží sa fungovať) už tri desaťročia, a to aj napriek tomu, že na to nie sú zabezpečené ani materiálne podmienky, ani odborné a personálne krytie. Jedným z dôsledkom takéhoto nesystematického prístupu je, že niektoré špecifické oblasti v rámci pedagogiky zrakovo postihnutých nie sú u žiakov v školách bežného typu dostatočne rozvíjané. Napríklad čítanie a písanie Braillovho písma (BP), ktoré by malo byť integrálnou súčasťou každého procesu vzdelávania nevidiacich.