Hovorí sa, že Diabetes mellitus je najväčšou civilizačnou pandémiou tretieho tisícročia. Svetové aj slovenské zdravotnícke štatistiky nekompromisne potvrdzujú, že počet pacientov všetkých vekových kategórií nepretržite narastá, a to pri prvom i druhom type (v roku 2019 sa v našich diabetologických ambulanciách liečilo už takmer tristoosemdesiattisíc pacientov). Dobrou správou ale je, že možnosti liečby tohto chronického metabolického ochorenia sa neustále zefektívňujú a rozširujú, dokonca pri oboch jeho typoch. Podstata liečby zostáva však rovnaká, a to aplikácia životne dôležitého inzulínu. Na počesť jeho objaviteľa, Fredericka Bantinga, sme si i tento rok 14. novembra pripomenuli Svetový deň diabetu.

Na počiatku bolo slovo. Lepšie povedané pár slov na sociálnej sieti. Výzva televíznej reportérky Slávky Dvořákovej, aby sa ozval každý, kto má mamu či babku, ktorá vie pekne pliesť alebo háčkovať a mala by záujem o spoluprácu s jej občianskym združením. Reakcia bola okamžitá a šokujúca – 400 správ (niektoré aj s fotografiami výrobkov) v priebehu dvoch dní. Vybrala si zo dve desiatky tých najspoľahlivejších a najšikovnejších, zamestnala ich a dnes pre e-shop zhotovujú svetre, čiapky, kabáty, tašky či rôzne doplnky a ozdoby. V najbližších dňoch sa pod značkou SLAVKINE objaví na trhu DVD, v ktorom sa s očkami a stĺpikmi budú môcť spriateliť aj nevidiace a nepočujúce ženy.

Prihláste sa do medzinárodnej súťaže!

Stojíte za projektom, ktorý sa chopil aktuálnych spoločenských výziev a aplikuje inovatívne sociálne riešenia? Ste súkromná osoba, komerčný podnik, občianska iniciatíva, mimovládna či nezisková organizácia, spolok alebo súčasť verejnej správy? Pôsobíte na Slovensku, v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku alebo v Slovinsku? Potom sa pátra práve po vás! Už po 17. raz budú v rámci SozialMarie – Prize for Social Innovation vyzdvihnuté a ocenené praxou overené, aktuálne prebiehajúce a účinné sociálne inovácie zo všetkých sektorov a oblastí. Ak sa rozhodnutím poroty ocitnete v prvej pätnástke, získate finančnú odmenu: za prvé miesto 15000, za druhé 10000 a za tretie 5000 eur, ďalších 12 projektov bude podporených sumou 2000 eur. Pridlho nepremýšľajte – projekty je možné prihlásiť len do 18. januára 2022.