Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Rozhodli sme sa pre monotematické číslo, ktoré sa týka práva ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii.