Zasadnutie predsedníctva European Disability Forum (EDF) sa konalo 8. a 9. novembra v Helsinkách. Počas fínskeho predsedníctva EÚ sa zišlo 132 zástupcov organizácií ľudí so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie.

Rezolúcia schválená predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 9. – 10. novembra 2019 v Helsinkách.