Rok 2019 sa končí. V poslednom tohtoročnom čísle Mostov inklúzie sme pre vás pripravili mozaiku užitočných, informatívnych článkov, no aj článkov na relaxačné čítanie počas dlhých zimných večerov.

Okrem pravidelných informácií v legislatívnej sekcii nájdete napríklad podrobnú analýzu o možnostiach, ktoré majú zdravotne postihnutí ľudia, ak idú voliť.