Európska únia je komplexný systém, ktorého fungovanie často dostatočne nepoznáme napriek tomu, že významne ovplyvňuje náš každodenný život a aj my by sme radi ovplyvňovali jeho fungovanie. Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)preto začalo na svojom webovom sídle zverejňovať stručné a prehľadné informácie o jednotlivých zložkách tohto systému. Niektoré z týchto informácií sme už zverejnili aj v našom časopise Mosty inklúzie. V našom časopise vám ponúkame v jednom článku všetky témy, ktoré doteraz EDF spracovalo. Veríme, že v ňom nájdete základné informácie o fungovaní Európskej únie ako aj zdroje, kde sa dozviete podstatne viac.