Poznámka redakcie: citujeme vecnú časť z odpovede na našu výzvu zaslanej e-mailom.

„V programe SaS je naďalej zavedenie Odvodového bonusu, kde na občanov so zdravotným postihnutím pamätáme návrhom na zavedenie osobitnej štátnej dávky do výšky 400 % životného minima (v závislosti od miery postihnutia) - na druhej strane však navrhujeme zrušiť súčasný labyrint dávok.

Ďalšia vec je zásadná zmena systému sociálnych služieb, kde navrhneme zrušiť súčasný zákon a nahradiť ho novým na princípe viacpilierového financovania - samozrejme s posilnením financovania zo strany štátu.“

01 – Strana TIP

02 – Strana moderného Slovenska

05 – Šanca

06 – Sme rodina – Boris Kollár

07 – Strana zelených Slovenska

08 – Koalícia spoločne za Slovensko

09 – Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

11 – MOST – HÍD

13 – Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

14 – Komunistická strana Slovenska

15 – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

17 – Kresťanskodemokratické hnutie

18 – Slovenská občianska koalícia

19 – Kotleba Ľudová strana naše Slovensko

Strana 3 z 3