V rámci mesiaca dobrovoľníctva, septembra sa Národné dobrovoľnícke centrum CARDO rozhodlo pre spoluprácu s organizáciou go-ok, ktorá dobrovoľníctvo tento rok poňala naozaj hravou formou. Tá stále dokáže pomôcť.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prijala po vnútornej diskusii novelu Etického kódexu (EK) pracovníka ÚNSS. Dokument definuje interné a externé prostredie ÚNSS a jednotlivé vzťahy, ktoré ho charakterizujú.       

Etický kódex ÚNSS, ktorý po prvý raz ÚNSS prijala v roku 2011, je súhrnným vyjadrením základných etických pravidiel konania zamestnávateľa a zamestnancov. Stanovuje tiež zásady správania sa zamestnancov v súlade s uznávanými hodnotami ÚNSS, dodržiavaním ktorých chráni záujmy klientov a zamestnancov a určuje vzájomné vzťahy v internom i externom prostredí.

Slovenská sporiteľňa pripravila na 25. September  Deň charity pre svojich zamestnancov.  V jeho rámci v priestoroch Ústredia banky na Tomášikovej ulici v Bratislave mohli  darovať krv, priniesť obnosené šatstvo a potreby pre krízové rodiny a ľudí bez domova a zahrať si charitatívny bedminton.

SNSLP vydalo Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2013. Úplný text správy nájdete v prílohe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojom webovom sídle dotazník Zaujíma nás váš názor