Centrum právnej pomoci  je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Zmyslom práce Centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc v zákonom  vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Hlavným cieľom Centra je teda zabezpečiť zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi.


Nedávno sa na Slovensku uskutočnila diskusia, ktorej kľúčovou témou  kmeňové bunky a ich používanie v regeneratívnej medicíne na Slovensku. Za jedným stolom sa stretli odborníci z rôznych oblasti medicíny, pracujúci s kmeňovými bunkami.  Predmetom ich práce je napríklad využitie mezenchymálnych kmeňových buniek pri nehojacich sa ranách a tkanivových náhradách po chirurgických zákrokoch.


Dňa 28.novembra 2012 sa v priestoroch spoločnosti IBM konala konferencia pod názvom „Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.