Ako sme už spomínali v úvode, dobrou správou, ktorá pomôže hlavne ľuďom so zrakovým a sluchovým postihnutím je Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, ktoré  určuje dôležité povinnosti zlepšujúce prístup k službám.


Pri posudzovaní nároku na hmotnú núdzu sa má po novom prihliadať na zárobok získaný prácou na dohodu. Do príjmu na účely posúdenia sa bude započítavať 75 % príjmu získaného na základe dohody o vykonaní práce, čím sa odstráni súčasné zvýhodnenie tohto príjmu oproti iným zo závislej činnosti.