Niektoré lieky sa neznesú, Dôvera má Bezpečné lieky

Rate this item
(0 hlasov)

Bratislava 9. apríl 2013
Mnohí pacienti užívajú naraz viaceré lieky, ktoré im predpísali rôzni lekári. Každý tretí poistenec neinformuje lekára o užívaných liekoch, pritom 20% z nich sa stretlo so zdravotnými ťažkosťami spojenými s užívaním viacerých druhov liekov.


Kombinácie niektorých liekov majú nežiaduce účinky, napríklad u poistencov Dôvery sme vlani zaznamenali milión interakcií. Deväť z desiatich poistencov sa dožaduje upozornenia na možné liekové interakcie,  preto im zdravotná poisťovňa Dôvera sprístupnila službu Bezpečné lieky. Vďaka nej vidia lekári a už aj pacienti nielen celú preskripciu,  ale najmä to, či sa užívané a predpísané lieky navzájom ovplyvňujú. Rodičia si vedia takto skontrolovať aj lieky svojich detí poistených v Dôvere.

„Veľmi oceňujem prehľadne spracovaný záznam o liekových interakciách mojich pacientov. Službu Bezpečné lieky považujem za dobrý nástroj, ktorý prispeje k bezpečnejšej medikamentóznej liečbe,“ hovorí o službe popredný slovenský neurológ Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., prednosta I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Cieľom služby je pomôcť odhaliť nežiaduce interakcie liekov a napomáhať  bezpečnejšej liečbe. Najviac prospešná je pre  chronicky chorých pacientov (v Dôvere ich je až 200-tisíc) a pre pacientov s viacerými diagnózami. Treba zdôrazniť, že nie všetky interakcie sú závažné alebo zdraviu škodlivé, niektoré sú naopak, žiaduce.

Ak má byť liečba kvalitná a bezpečná, je potrebné, aby lekár a v adekvátnej forme aj pacient poznali interakcie liekov, ktoré pacient užíva. „ Preto ma veľmi teší, že ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku sprístupňujeme našim zmluvným lekárom a našim poistencom  kompletnú preskripciu aj s informáciou o liekových interakciách ,“ doplnil slová odborníkov generálny riaditeľ Dôvery Ing. Martin Kultan.

Služba Bezpečné lieky je zároveň praktickou pomôckou pre lekárov, ktorí rozhodujú o liekovej preskripcii svojich pacientov. Každý náš zmluvný lekár, ktorý má v ambulancii internet, v Elektronickej pobočke vidí, aké  lieky predpísali jeho pacientom iní lekári a či medzi nimi nie sú interakcie.