Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) usporiadali vo štvrtok 5. októbra v Expo klube bratislavskej Incheby konferenciu, kde si položili aj túto otázku.

Európska únia dostala záverečné odporúčania z hodnotenia implementácie Dohovoru od Výboru OSN pre práva ľudí so zdravotným postihnutím v septembri 2015. Ďalšie hodnotenie bude až v roku 2021.

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tým sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru.

Augustová výstava Non-Handicap sa stala príležitosťou pre vypracovanie auditu prístupnosti bratislavského výstavného areálu Incheba. Prinášame jeho výsledky.

Pre objektivitu však treba hneď na úvod poznamenať, že objekty výstaviska boli postavené v čase, kedy ešte neplatila vyhláška č. 532/2002 Z.z.