V Európskom parlamente v Bruseli sa 6. decembra stretlo viac ako 600 ľudí so zdravotným postihnutím, aby s európskymi lídrami spoločne viedli dialóg o svojich právach.

Prijatý 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím Brusel, 6. december 2017

Úvod

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí predstavujú európske hnutie v oblasti zdravotného postihnutia a ktorí sa stretli 6. decembra 2017 v Bruseli, prijali v súvislosti s kampaňou Európskych volieb 2019 tento manifest. V manifeste vyzývame na:

Brusel, 6. december 2017

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú predstaviteľmi európskeho hnutia zdravotného postihnutia, prijali 6. decembra v Bruseli v nadväznosti na súčasnú Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 toto uznesenie.

Prijaté 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím

Brusel, 6. decembra 2017

Vyzývame Radu Európskej únie na prijatie spoločného postupu

Strana 1 z 2