Elektrické a hybridné autá sú tiché, čo je ich veľkou prednosťou, nie však pri nižších rýchlostiach, kedy sú až príliš tiché. To zvyšuje riziko kolízie nielen s nevidiacimi a slabozrakými chodcami, ale aj s deťmi, seniormi, cyklistami a vlastne so všetkými účastníkmi premávky.

Siedme číslo časopisu OKAmih je na svete. Vydáva ho od roku 2012 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Informácie v ňom sú spracované tak, aby si vidiaci vedeli lepšie predstaviť život zrakovo postihnutých ľudí. OKAmih možno získať napríklad aj na krajských strediskách únie, no vychádza aj ako príloha týždenníka Život (ostatné číslo vyšlo 20. septembra).