Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca  vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, Bratislava. Osoby ho môžu podávať prostredníctvom webového portálu, emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu sídla úradu.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR.

22. apríla Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Odporúčania boli vypracované na základe východiskovej správy vlády SR o implementácii Dohovoru, odpovedí vlády na otázky formulované Výborom a po konštruktívnom dialógu s delegáciou Vlády SR 4. – 5. apríla. Do procesu hodnotenia implementácie dohovoru vstúpili v rámci diskusií s Výborom OSN a predkladania písomných podkladov aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ďalšie MNO a ľudskoprávne organizácie.

V apríli začala Sociálna poisťovňa posielať informačné listy fyzickým osobám, ktoré za rok 2015 eviduje vo svojom registri ako zamestnancov. V prvej etape dostali takéto listy zamestnanci s najnižším vykázaným vymeriavacím základom aspoň v jednom kalendárnom mesiaci a aspoň v jednom poistnom vzťahu.

V liste sa zamestnanci dozvedeli informácie v členení podľa kalendárnych mesiacov o vymeriavacom základe, ktorý za nich vykázal ich zamestnávateľ alebo  zamestnávatelia.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC pripravili v máji sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Účastníkmi boli študenti stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a kombinovaným), ktorí majú seriózny záujem o štúdium na vysokej škole. 

Kľúčom k odstráneniu trachómu, choroby, ktorá je najčastejšou príčinou infekčného oslepnutia na svete, je čistá voda.

Ochorenie sa začína  svrbením. Akoby mal človek v oku zrnko piesku, ktoré sa nedá vypláchnuť. Bolesť je intenzívnejšia každým ďalším žmurknutím. Infekcia pokračuje, nakoniec dochádza k zjazveniu viečka, očné riasy sa stáčajú smerom dovnútra a po určitom čase dochádza k deštrukcii rohovky.

Strana 1 z 2