Rozhovor s Douglasom Robinsonom

„Zajtra k nám do ÚNSS príde pán z Ameriky, môžete sa Tímea, prosím, zúčastniť stretnutia?“ Jasné, mohla som, hoci som veľmi netušila, s akým zámerom k nám záhadný pán prichádza. Šlo o bývalého profesionálneho speváka a výborného znalca služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. Keďže Douglas Robinsom je na Slovensku už asi tretí mesiac, nedalo mi neopýtať sa ho na jeho dojmy o našej krajine. Zároveň som sa čo-to dozvedela aj o živote nevidiacich a slabozrakých za veľkou mlákou.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni zorganizovalo s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry SR v dňoch 24. - 26. mája konferenciu pod názvom Múzeum pre všetkých. Hlavnou témou bolo sprístupňovanie výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších kultúrnych podujatí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Najcennejšie rady priniesli nielen ľudia z organizácií, ktoré ich zastrešujú, ale aj ľudia z kultúrnych inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Výsledkom konferencie bude neformálny manuál základných krokov nevyhnutných na úspešné sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií. Súbor príspevkov a prezentácií bude v printovej podobe distribuovaný do kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

„Ak vytvoríme podmienky na podporu podnikateľských nápadov znevýhodnených ľudí, môžeme slovenskú ekonomiku ročne posilniť o milióny eur. Nebude však stačiť iba prístup k financiám. Ľuďom treba zabezpečiť aj poradenstvo o tom, ako si vypracovať podnikateľský plán či marketingovú stratégiu. Z iných kútov Európy máme jasné dôkazy o tom, že to funguje, a že výsledky sú fantastické”,hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá  zorganizovala seminár o mikrofinancovaní.

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, aký je rozdiel medzi slovami rovnaký a  rovnocenný? Zdá sa vám, že ide o synonymá? Sklamem vás, nejde.

Mohla by som sa snažiť zadefinovať jednotlivé pojmy a pritom sa odvolávať na antidiskriminačný  zákon,  medzinárodné dohovory  alebo  rozhodovaciu prax súdov. Ale niekedy je lepšie nezamotať sa v spleti  paragrafov a riadiť sa radšej zdravým rozumom.

Verejná ochrankyňa práv bude aj tento rok skúmať bezbariérový prístup do verejných budov  a bezbariérovosť vo verejných budovách, v ktorých sídlia orgány verejnej správy. Ide o pokračovanie  v prieskume z rokov 2014 a 2015. Minulý rok sa zamestnanci Kancelárie verejnej ochrankyne práv zamerali na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. O výsledku prieskumu sme informovali  v decembrovom čísle.