Financie. Chýbajú každej z našich organizácií. Ťažko bez nich napĺňať priority a dosahovať ciele, o rozvoji ani nehovoriac. Ich získavanie sa stalo témou tohto vydania časopisu. Prinášame niekoľko tipov, ako finančne pomôcť svojej organizácii a v závere dobrú správu pre jednotlivcov, ktorí dostávajú dary alebo sa o ne chcú uchádzať.

Ak sa staráte o niekoho, kto je odkázaný na prepravu autom, môže vám pomôcť  parkovací preukaz. Čo všetko držiteľovi preukaz umožňuje, aké výnimky vodičovi vozidla vyplývajú v premávke na cestných komunikáciách, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.