Je v tom trocha zmätok. Ak sa pozrieme na stránky, ktoré sa venujú kultúre nepočujúcich, používajú termín posunkový jazyk a termín posunková reč považujú z hľadiska jazykovedného  za nezmyselný.

Sociálna poisťovňa zverejnila štatistiky, aké ochorenia boli najčastejšou príčinou invalidity v I. polroku 2016.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viacako 70 %.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % bola evidovaná u 3 048 poistencov, z toho bolo 1 722 mužov a 1 326 žien. Najčastejším ochorením boli nádorové ochorenia. Ich počet predstavuje 1 471 prípadov (48,3 %). Toto ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov – 685 prípadov,  aj u žien – 786 prípadov.

Nie povinné, ale dobrovoľné. Také bude používanie elektronických schránok pre viac ako 42 000 občianskych združení, a tiež pre viac ako 5 000 odborových a neziskových organizácií.

Keďže štát nemá k dispozícii kompletné registre s údajmi, nebude od nich žiadať, aby schránky v súčasnosti používali.

Moderné technológie prinášajú ľuďom so zdravotným postihnutím možnosti na zlepšenie kvality ich života ako nikdy predtým. Na druhej strane tie isté technológie pri ich používaní neraz kladú pred ľudí so znevýhodnením zásadné prekážky v prístupnosti. Výnimkou nie sú ani dotykové telefóny. Efektívnu prácu s nimi si mnohí nevidiaci nevedia vôbec predstaviť.

Vláda ČR prijala odporúčanie českej verejnej ochrankyne práv a uložila Ministerstvu práce a sociálnych vecí, aby  do konca roku 2016 predložilo návrh zákona, ktorý by upravil niektoré práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré využívajú pomoc psa so špeciálnym výcvikom.

Strana 1 z 2