Prvého októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň starších ľudí. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom vyzdvihnúť  a oceniť   znalosti a skúsenosti seniorov. Cieľom je aj upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie.

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 prebieha od 1. septembra do 15. decembra. Na stránke rozhodni.sk nájdete konkrétne postupy pre jednotlivé právne formy príjemcov: občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Firmy, ktoré v tomto roku pri venovaní 2% zaškrtli súhlas s uvedením svojich údajov prijímateľovi, sa objavia v Zozname všetkých podporovateľov, ktoré bude Finančná správa SR zasielať prijímateľom okolo 31. januára 2017. Iniciály sa teda neobjavujú pri prevádzaných sumách na účtoch prijímateľov. Organizácie sa až po 31. januári dozvedia, kto im poukázal 2%. 

Poskytovanie peňažných príspevkov kompenzujúcich zvýšené výdavky upravuje § 38 a príslušné prílohy zákona č. 447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím  (ŤZP), ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky