Keď sa povie inklúzia, časť českej verejnosti sa vydesí. Magickým dátumom sa stal 1. september 2016 – deň, kedy sa podľa mienky časti pedagogickej verejnosti mal zmeniť obraz českého školstva…

Prečo sa oplatí robiť social business?

Pre neziskové organizácie je to spôsob, ako sa stať dlhodobo udržateľnými a finančne sebestačnými. Pre bežné podnikanie je to vec motivácie prinášať inovácie, nájsť dieru na trhu a riešiť skutočné problémy ľudí a doby udržateľným spôsobom.

Hoci sa blížia Vianoce, nejde o vianočnú tému. Pri vianočnom stole sa chceme stretnúť so všetkými svojimi blízkymi a práve projekt Staň sa Anjelom Strážnym!, ktorý realizuje neziskové občianske združenie BSOS v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, nám pomôže postrážiť našich najbližších, ktorí odišli za prácou do zahraničia. Cieľom projektu je upozorniť na riziká a nebezpečenstvá spojené s obchodovaním s ľuďmi alebo tzv. novodobým otroctvom.

V občianskom združení Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť pracuje od roku 2012 chránená dielňa. Ťažiskom jej aktivít je realizácia medzinárodných projektov v oblasti podpory znevýhodnených skupín a vzdelávania dospelých. Dielňa sústreďuje informácie o úspešných celoštátnych i regionálnych projektoch zameraných na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. V súčasnosti v spolupráci so zahraničnými partnermi realizuje šesť medzinárodných projektov v rámci programu ERASMUS+, ktoré sú zamerané hlavne na rozvíjanie kariérového poradenstva pre odborníkov, pre učiteľov stredných odborných škôl, na rozvíjanie základných a transverzálnych zručností znevýhodnených skupín, na rozvíjanie podnikateľských zručností mladých a na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Na českú verejnú ochrankyňu práv sa so svojím podnetom obrátila sťažovateľka (v zastúpení neziskovej  organizácie Helppes  – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.) so žiadosťou o prešetrenie postupu vojenského rehabilitačného ústavu.

Strana 1 z 2