V roku 2015 sa na českú verejnú ochrankyňu práv so svojím podnetom obrátila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). V liste upozornila na prax Českej televízie, ktorá od roku 2011 cudzojazyčné vstupy v rámci hlavnej spravodajskej relácie vysiela v pôvodnom znení s titulkami. Do roku 2011 boli takéto vstupy paralelne čítané v češtine, pričom takto postupujú všetky ostatné české televízne stanice. Prax Českej televízie je podľa SONS v rozpore s čl. 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, pretože bráni osobám so  zrakovým postihnutím v prístupe k informáciám.

Strana 2 z 2