Super User

Super User

Od utorka 20. augusta do nedele 29. septembra budú vo Valdštejnskej záhrade v Prahe vystavené veľkoformátové fotografie svetovo uznávaného fotografa Jindřicha Štreita. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

Informácie o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta môžete čerpať aj na facebookovej stránke Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku.

(Dokončenie prekladu analýzy EDF smernice EU 2019/888 o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb zverejnenej v Mostoch inklúzie 3/2019.)

pondelok, 28. október 2019, 18:52

Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti:

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID).

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Aký bude Vianočný príspevok v roku 2019

Vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 maximálne vo výške 200 eur. Suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvyšuje na dvojnásobok.

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Uplatnenie práv v systéme sociálneho poistenia

V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov.

pondelok, 28. október 2019, 18:48

Prístupné nájomné bývanie

Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

Strana 1 z 163